🌟Rated 5 STAR kids🌟

πŸŽ‰birthday Parties

Perfect for your next:
‍
πŸŽ‚Birthday Party
πŸ™Œ Team Building
🏒Company Outing
πŸŽ“College Club
β˜€οΈSummer Camp
πŸŽ–Military Group
πŸ‘°Bachelorette Party
🀡Bachelor
πŸ‘₯ Reunion or Event

πŸ“† request onlineCall Now (203) 942-2449
ο„Ž
🌟🌟🌟🌟🌟
"One of the most iconic destinations in Connecticut. My daughter just had her 10th birthday party at Thrillz. I was blown away by the professionalism of the staff. Our party host even remembered all the names of our kids making it very special for everyone. All the kids and parents couldn’t stop talking about how much fun it was. Thanks to everyone for a great birthday celebration!β€œ


We do it all, so you don't have to

ready to book your child's favorite party ever?

Give us a call (203) 942-2449
ο„Ž
β€πŸŒŸπŸŒŸπŸŒŸπŸŒŸπŸŒŸ
"Had my 11 year old’s party here and it was so amazing that I booked another party for my 9 year old! BEST laser tag we’ve ever done. Everyone had an amazing time and the staff was very attentive. The park was so clean. Β The entire day was AWESOME!! Totally recommend! Thank you so much Thrillz for an unforgettable experience."
‍


just bring the kid and the cake

ready to book your child's favorite party ever?

Give us a call (203) 942-2449
ο„Ž
🌟🌟🌟🌟🌟
"11 out of 10!Β  FUN and UNIQUE experience from beginning to end!! Celebrated my son's birthday and everyone was so helpful and friendly.Β Β - the kids had a blast on the ninja courses, wipeout obstacles and they especially LOVED the rotating sweeper!!! The staff was wonderful and ready to help in any way needed. Definitely will return!!!"


‍

We take care of the rest

ready to book your child's favorite party ever?

Give us a call (203) 942-2449

Party Packages & Pricing

See party pricing below.

Thrillz Adventure Party

All the obstacles, all the fun.


‍
πŸŽ‰ One birthday child + 10 guests
βœ… 90 minutes of Thrillz FLY time
βœ… Party host(s)
βœ… Reserved private party room
βœ… FREE Virtual Reality Roller Coaster Ride for EVERY CHILD
βœ… Safety socks
for each guest
βœ… Pizza (2 slices per guest)
βœ… Bottled water
βœ… Full preparation and clean up
βœ… $25 per additional child
$379
WEEKDAY
$409
WEEKEND

Laser Tag + Thrillz

60 minutes of classic Thrillz plus 30 minutes of state-of-the-art laser tag in an immersive private arena with blacklights, fog machine, and more.
πŸŽ‰ One birthday child + 10 guests
βœ… 30 minutes in a private Laser Tag Arena
βœ… 60 minutes of Thrillz FLY time
βœ… Party host(s)
βœ… Reserved private party room
βœ… FREE Virtual Reality Roller Coaster Ride for EVERY CHILD
βœ… Safety socks
for each guest
βœ… Pizza (2 slices per guest)
βœ… Bottled water
βœ… Full preparation and clean up
βœ… $28 per additional child
$405
WEEKDAY
$435
WEEKEND

Gaming + Thrillz

60 minutes of classic Thrillz plus 30 minutes of the ultimate social gaming experience in a private gaming arena with the latest consoles and most comfortable gaming chairs.
πŸŽ‰ One birthday child + 10 guests
βœ… 30 minutes in a private Gaming Arena
βœ… 60 minutes of Thrillz FLY time
βœ… Party host(s)
βœ… Reserved private party room
βœ… FREE Virtual Reality Roller Coaster Ride for EVERY CHILD
βœ… Safety socks
for each guest
βœ… Pizza (2 slices per guest)
βœ… Bottled water
βœ… Full preparation and clean up
βœ… $28 per additional child
$405
WEEKDAY
$435
WEEKEND

Best of Both Worlds

Double the parks, double the fun. 70,000 square feet of the best trampoline, ninja, and wipeout activities in the state of Connecticut and New York. Click here to visit JumpzDanbury.com
πŸŽ‰ One birthday child + 10 guests
βœ… 45 minutes of Thrillz FLY time
βœ… 45 minutes of Jumpz JUMP time
βœ… Party host(s)
βœ… Reserved private party room

βœ… Party host(s)
βœ… Reserved private party room
βœ… FREE Virtual Reality Roller Coaster Ride for EVERY CHILD
βœ… Safety socks for each guest
βœ… Pizza (2 slices per guest)
βœ… Bottled water
βœ… Full preparation and clean up
βœ… $30 per additional child
$435
WEEKDAY
$465
WEEKEND

Thrillz-tacular

One of the ULTIMATE party combos. 30 minutes of classic Thrillz plus 30 minutes of laser tag plus 30 minutes of gaming.

‍
πŸŽ‰ One birthday child + 10 guests
βœ… 30 minutes in a private Laser Tag Arena
βœ… 30 minutes in a private Gaming Arena
βœ… 30 minutes of Thrillz FLY time
βœ… Party host(s)
βœ… Reserved private party room
βœ… FREE Virtual Reality Roller Coaster Ride for EVERY CHILD
βœ… Safety socks for each guest
βœ… Pizza (2 slices per guest)
βœ… Bottled water
βœ… Full preparation and clean up
βœ… $30 per additional child
$465
WEEKDAY
$495
WEEKEND

Best of Both Worlds + Laser Tag

It's the best of both worlds, plus laser tag. 30 minutes of Jumpz plus 30 minutes of Thrillz plus 30 minutes of laser tag.
‍
πŸŽ‰ One birthday child + 10 guests
βœ… 30 minutes of Jumpz JUMP time
βœ… 30 minutes of Thrillz FLY time
βœ… 30 minutes in a private Laser Tag Arena
βœ… Party host(s)
βœ… Reserved private party room
βœ… FREE Virtual Reality Roller Coaster Ride for EVERY CHILD
βœ… Safety socks for each guest
βœ… Pizza (2 slices per guest)
βœ… Bottled water
βœ… Full preparation and clean up
βœ… $30 per additional child
$465
WEEKDAY
$495
WEEKEND
"All you have to do is bring the kid and the cake"
Tap Your Party Type:

Click Your Party Type:

thrillz PARTY INCLUDES:
‍
‍
πŸŽ‰ ONE BIRTHDAY CHILD + 10 GUESTS
‍

βœ… Express check-in

βœ… Reserved private room for 2 hours
‍
βœ… 90 minutes of Thrillz fly-time
‍
βœ… Party Host(s)
‍
βœ… Themed murals in each room
‍
βœ… Safety socks for each guest
‍
βœ… Paper goods (tablecloths, plates,
napkins and forks)
‍
βœ… Pizza (2 slices per guest)
‍
βœ… Bottled water
‍
βœ… Full preparation and clean up

βœ… EVERY CHILD gets a FREEΒ Virtual Reality Roller Coaster ride
‍
βœ… Two (2) FREE 1-hour cards for a future visit

βœ… Thrillz invitations

βœ… Free Wi-Fi

Monday-Thursday
$379
‍
Friday-Saturday-Sunday
$409
‍
Additional Guests:
$25 per person

Laser tag party Includes:
‍
πŸŽ‰ one birthday child + 10 guests


βœ… Express check-in
‍
βœ… Reserved Private Party Room for 2 hours
‍
βœ… 30 minutes in your own Private Laser Tag Arena
‍
βœ… 60 minutes of Thrillz FLY time
‍
βœ…Party Host(s)
‍
βœ… Themed murals in each room
‍
βœ… Safety socks for each guest
‍
βœ… Paper goods (tablecloths, plates,
napkins and forks)
‍
βœ… Pizza (2 slices per guest)
‍
βœ… Bottled water
‍
βœ… Full preparation and clean up
‍
βœ… EVERY CHILD gets a FREEΒ Virtual Reality Roller Coaster ride
‍
βœ… Two (2) FREE 1-hour cards for a future visit

βœ… Thrillz invitations

βœ… Free Wi-Fi

Monday-Thursday
$405
‍
Friday-Saturday-Sunday
(and Holidays)
$435
‍
Additional Guests :
$28 per person

gaming party Includes:
‍
πŸŽ‰ one birthday child + 10 guests


βœ… Express check-in
‍
βœ… Reserved Private Party Room for 2 hours
‍
βœ… 30 minutes of Private Gaming

Xbox One S
Fortnite (keyboard & mouse support,) Battlefield V

PlayStation 4
Fortnite, Call of Duty: Black Ops 4

Nintendo Switch
Fortnite, Nintendo Super Smash Brothers Ultimate
‍
βœ… 60 minutes of Thrillz FLY time
‍
βœ…Party Host(s)
‍
βœ… Themed murals in each room
‍
βœ… Safety socks for each guest
‍
βœ… Paper goods (tablecloths, plates,
napkins and forks)
‍
βœ… Pizza (2 slices per guest)
‍
βœ… Bottled water
‍
βœ… Full preparation and clean up
‍
βœ… EVERY CHILD gets a FREEΒ Virtual Reality Roller Coaster ride
‍
βœ… Two (2) FREE 1-hour cards for a future visit

βœ… Thrillz invitations

βœ… Free Wi-Fi

Monday-Thursday
$405
‍
Friday-Saturday-Sunday
(and Holidays)
$435
‍
Additional Guests :
$28 per person

Best of both worlds party Includes:
‍
πŸŽ‰ one birthday child + 10 guests


βœ… Express check-in
‍
βœ… Reserved Private Party Room for 2 hours
‍
βœ… 45 minutes of Thrillz fly Time

βœ… 45 minutes of Bounce! jump time
‍
βœ… Party Host(s)
‍
βœ… Themed murals in each room
‍
βœ… Safety socks for each guest
‍
βœ… Paper goods (tablecloths, plates, napkins and forks)
‍
βœ… Pizza (2 slices per guest)
‍
βœ… Bottled water
‍
βœ… Full preparation and clean up
‍
βœ… EVERY CHILD gets a FREEΒ Virtual Reality Roller Coaster ride
‍
βœ… Two (2) FREE 1-hour cards for a future visit

βœ… Thrillz invitations

βœ… Free Wi-Fi

Monday-Thursday
$435
‍
Friday-Saturday-Sunday
(and Holidays)
$465
‍
Additional Guests:
$30 per person

Thrillz-tacular party Includes:
‍
πŸŽ‰ one birthday child + 10 guests


βœ… Express check-in
‍
βœ… Reserved Private Party Room for 2 hours
‍
βœ… 30 minutes in your own Private Laser Tag Arena

βœ… 30 minutes of Private Gaming

Xbox One S
Fortnite (keyboard & mouse support,) Battlefield V

PlayStation 4
Fortnite, Call of Duty: Black Ops 4

Nintendo Switch
Fortnite, Nintendo Super Smash Brothers Ultimate
‍
βœ… 30 minutes of Thrillz FLY time
‍
βœ… Party Host(s)
‍
βœ… Themed murals in each room
‍
βœ… Safety socks for each guest
‍
βœ… Paper goods (tablecloths, plates,
napkins and forks)
‍
βœ… Pizza (2 slices per guest)
‍
βœ… Bottled water
‍
βœ… Full preparation and clean up
‍
βœ… EVERY CHILD gets a FREEΒ Virtual Reality Roller Coaster ride
‍
βœ… Two (2) FREE 1-hour cards for a future visit

βœ… Thrillz invitations

βœ… Free Wi-Fi

Monday-Thursday
$435
‍
Friday-Saturday-Sunday
(and Holidays)
$465
‍
Additional Guests:
$30 per person

Time Tracking

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse varius enim in eros elementum tristique. Duis cursus, mi quis viverra ornare, eros dolor interdum nulla.

Get started now   ❯ 

Have a blast with your next

πŸŽ‰Party or group!

Perfect for your next:
‍
πŸŽ‚Birthday Party
πŸ™Œ Team Building
🏒Company Outing
πŸŽ“College Club
β˜€οΈSummer Camp
πŸŽ–Military Group
πŸ‘°Bachelorette Party
🀡Bachelor
πŸ‘₯ Reunion or Event

πŸ“† book a party or groupCall Now (203) 942-2585
 • Record your work.
  Vivamus sollicitudin, felis vitae facilisis.
 • Play it back.
  Vivamus sollicitudin, felis vitae facilisis mollis, diam.
 • Pause at any moment.
  Vivamus sollicitudin, felis vitae facilisis mollis.

Cloud Hosting

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse varius enim in eros elementum tristique. Duis cursus, mi quis viverra ornare, eros dolor interdum nulla.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse varius enim in eros elementum tristique. Duis cursus, mi quis viverra ornare, eros dolor interdum nulla.

Booking

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse varius enim in eros elementum tristique. Duis cursus, mi quis viverra ornare.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse varius enim in eros elementum tristique. Duis cursus, mi quis viverra ornare.

 • Track your time on your phone.
  Vivamus sollicitudin, felis vitae facilisis.
 • Create and edit all your projects.
  Vivamus sollicitudin, felis vitae facilisis mollis, diam.
 • Send it and get paid.
  Vivamus sollicitudin, felis vitae facilisis mollis.

Also: Rockin' Support

Our support is pretty cool. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse varius enim in eros elementum tristique. Duis cursus, mi quis viverra ornare, eros dolor interdum nulla, ut commodo diam libero vitae erat. Aenean faucibus nibh et justo cursus id rutrum lorem imperdiet. Nunc ut sem vitae risus tristique posuere.

get support now
Give us a call to talk to our party planning specialists.